Občianske združenie Srdce ŠIDLOVCA vzniklo za účelom podpory výstavby Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva na Šidlovci. Svoju činnosť úzko koordinujeme s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Mikuláša v Prešove v zastúpení PhDr. Mgr. Jozefom DRONZEKOM, PhD. farárom – dekanom.
Sídlo nášho občianskeho združenia je v priestoroch RKFÚ na Hlavnej 81 v Prešove.