Kopanie a kompletné osadenie studne.
(parametre studne sú: hĺbka 6 m; priemer 0,9 m; hladina vody na 4 skruže)

Začala sa druhá fáza
Výstavba základov a hrubej stavby Pastoračného centra

Fotogaléria z posvätenia KRÍŽA (21.6.2022)

MOTÝLE A ŠKOVRÁNKY 
SRDCE ŠIDLOVCA

Motýle
škovránky
také sú
pozvánky

Motýle
škovránky
nebeské
baránky

Mávam
aj také dni
keď sa mi zdá
že sa mi zdáš

Vtedy sa
utiekam
k Srdcu a
modlitbám

Chlieb a Víno -
verím v Teba
Chlieb a Víno -
Transforacio

Motýle
Škovránky
pejú Ti
oslavnú

Motýle
Škovránky
mávajú
Krídlami

Vďaka Ti
NajVyšší
nám daný
v Trojici

Spasenie
Slávenie
V Pokoji
a Jednote

Chlieb a Víno -
verím v Teba
Chlieb a Víno -
Transforacio

Kostol Božieho
milosrdenstva
Deň, keď som sa narodil
Deň mojivo roždestva