1. Fáza

Projektovanie
Pastoračného centra
a Kostola Božieho
milosrdenstva

(Ing. arch. Milan Rešovský,
Ing. arch. Marek Viničenko),
Územné rozhodnutie,
Stavebné povolenie,
príprava výstavby.

2. Fáza

Výstavba
základov
a hrubej stavby
Pastoračného
centra

3. Fáza

Univerzálna
miestnosť pre
stretávanie
a bohoslužby,
širšie pastoračné
centrum, priestor
pre ubytovanie
duchovných, úpravy
okolia

4. Fáza

Výstavba
Kostola
Božieho
milosrdenstva