Výstavba Pastoračného centra a kostola bude na pozemku Rímskokatolíckeho farského úradu v Prešove.
Pozemok sa nachádza v strede Šidlovca medzi ulicami Stavbárska, Jahodová a Javorinská.