MenoSuma (dar)
Jún 2022
Bohu známy100 €
Bohu známy178 €
Bohu známy100 €
pani Mária Polačko15 €
Bohu známy80 €
pán Bidovský200 €
Máj 2022
Bohu známa rodina13000 €
Bohu známy178 €
Prešovský samosprávny kraj6906,49 €
Bohu známy5 €
Guzoví Gabriela200 €
Január 2021 – Apríl 2022
pani Anna Poláčková200 €
pán Jozef Slezák100 €
rodina Oľhových darovanie obrazu Poslednej Večere
do Kostola Božieho Milosrdenstva
Bohu známa  Mária 15 €
Bohu známa  Mária15 €
Bohu známa rodina 30 €
Bohu známa Mária15 €
rodina Múdra a Hrabová100 €
rodina Kozárová a Hrabová100 €
rodina Krajči a Hrabová 100 €
rodina Múdra a Malinová 100 €
Bohu známy 220 €
pani Ockovičová 500 €
Bohu známy120 €
Bohu známa Mária15 €
pani Miženková 50 €
Bohu známa rodina 50 €
pán Jozef Bednár500 €
pán Harčár Ján100 €
rodina Pirohová200 €
Bohu známa Mária15 €
zo svadby Simony a Adama Popernikových 200 €
Bohu známa darkyňa900 €
pani Eva Sabovčíková100 €
Bohu známa Mária 15 €
pán Kamil Bartoš 5 €
pán Peter Kubuš5 €
pani Eva Timková80 €
rodina Gališinová 100 €
pani Gizela Bednárová100 €
Bohu známa50 €
rodina Dúbravská 100 €
Mikuláš a Darina Haščákovi 200 €
rodina Borziková200 €
Bohu známa rodina 30 €
Bohu známa Mária 100 €
pán Pavol Imrich100 €
pán Koščo Ján2000 €
Bohu známa25000 €