MenoSuma (dar)
Január 2024
Jozef Mathia 100 €
Ján Sitar 1000 €
Jana Jaworková10 €
Bohuznáma Mária 15 €
Pavol Majher50 €
Bohuznáma rodina100 €
Bohuznáma 15 €
z posviacky domov 60 €
Bohuznáma 20 €
Bohuznáma Margita20 €
p. Rinďová 100 €
Bohuznáma Mária30 €
December 2023
participatívny rozpočet PSK 10 000 €
výzva poslancov PSK3 000 €
Jana Jaworková 10 €
Peter Kubus5 €
Marek Elias 10 €
Jaroslav Babik (rod. Babikova)350 €
Ján Šimák 15 €
z pohrebu Magdalény Olejárovej – (Jaroslav Babik)150 €
Eva Jankurová 50 €
Tobiašová 1500 €
Anna Drabová 20 €
Dotácia PSK13.500 €
Denis Sedlák 5 €
Lamac Roman100 €
zo sv. omše 600 €
za predaj suvenírov1000 €
November 2023
Mária Biľová 20 €
Pavel Olejár s manželkou 200 €
Jana Javorková 10 €
Jozef Slezák 200 €
Rod. Chudá 500 €
Október 2023
Bohuznáma rodina 50 €
Iveta Madzinová 15 €
Jana Javorková 10 €
Mária Halecká 100 €
September 2023
Bohu známa 900 €
Tobiášová Mária 1500 €
PSK – SRDCE ŠIDLOVCA – vybudovanie Pastoračného centra – betonáž 2NP10000 €
PSK – Pastoračné centrum Šidlovec a Kostol Božieho milosrdenstva – betonáž 1NP stavby3000 €
August 2023
Zbierka farnosť sv.Mikuláša2000 €
Júl 2023
dotácia na mestom Prešov podporované oblasti
(podľa VZN č. 5/2016)
60000 €
Zbierka farnosť sv.Mikuláša v Prešove2357,31 €
zo svadby Nina Oľhová a Adam Hnát100 €
Peter Kubuš5 €
Jozef Bednár500 €
pani Mária Halecká100 €
Jún 2023
rodina Ruzbacká 100 €
rodina Belisová 100 €
Bohu známa Mária30 €
Silvia Malenkovičová 10 €
Peter Kubuš 10 €
Mária Terpáková 50 €
Iveta Madzinová 15 €
Jozef Slezák s rodinou 200 €
Mária Halecká 100 €
Javorková Anna 10 €
rodina Chudá 500 €
Máj 2023
Jaroslav Straka36 €
Mária Bilová20 €
Iveta Madzinová15 €
pani Poláčková15 €
Lana Javorková30 €
Jozef Slezák300 €
Iveta Madzinová15 €
Helena Sabová1000 €
Eva Jankurová50 €
Ing.Peter Moško100 €
Peter Kubuš20 €
Bohu známa RODINA10000 €
Zbieka farnosť sv.Mikuláša v Prešove2190 €
Iveta Madzinová15 €
Apríl 2023
Roman Lamač 100 €
Poláčková Mária 15 €
Javorková Jana30 €
pani Staneková 40 €
Posviacka jedál na Šidlovci 1500 €
Ružencové bratsvo 100 €
Bohu známa 300 €
Marec 2023
Mons. Bernard Bober3000 €
Február 2023
rodina Mindeková400 €
Ján Koščo 2500 €
zbierka z Konkatedrály sv.Mikuláša 3428,10 €
zbierka Kostol sv.Donáta 52 €
Bohu známa20 €
pani Janigová50 €
Bohu známa 80 €
Január 2023
Bohu známy 12 €
Bohu známa 15 €
Bohu známa Iveta 30 €
Bohu známy Michal1500 €
Bohu známa 80 €
December 2022
Samuel Stolárik 200 €
Bohu známa50 €
Bohu známa450 €
Bohu známy 30 €
Peter Kubuš 10 €
Jozef Bednár300 €
MUDr.Jozef Firment1000 €
Bohu známa Renáta500 €
Bohu známa 50 €
November 2022
Ján Koščo780 €
Jozef Slezák200 €
Peter Kubuš5 €
Martina Železňáková 50 €
pán dekan a kapláni farnosti sv.Mikuláša v Prešove1000 €
rogacionisti Šidlovec 1000 €
September – október 2022
Bohu známa200 €
Peter Kubuš20 €
Ján Koščo1700 €
Katarína Miroľová150 €
Bohu známy František10 €
Bohu známa Helena100 €
Peter Kubuš5 €
Bohu známa300 €
Bohu známa200 €
Bohu známa300 €
Bohu známa100 €
Bohu známy4000 €
Bohu známa30 €
Bohu známa Alžbeta100 €
August 2022
Bohu známa rodina50 €
Ján Koščo2000 €
Daňko Vladimírkompletné vykopanie a osadenie studne,
realizácia p. Fajčík
Júl 2022
AIPRON200 €
Jún 2022
Bohu známy100 €
Bohu známy178 €
Bohu známy100 €
pani Mária Polačko15 €
Bohu známy80 €
pán Bidovský200 €
Máj 2022
Bohu známa rodina13000 €
Bohu známy178 €
Schválená dotácia z rozpočtu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Projekt Pastoračné centrum Prešov Šidlovec – základy stavby
(zmluva č. 321/2022/OPR o poskytnutí dotácie)
je finančne podporený dotáciou z rozpočtu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
6906,49 €
Bohu známy5 €
Guzoví Gabriela200 €
Január 2021 – Apríl 2022
pani Anna Poláčková200 €
pán Jozef Slezák100 €
rodina Oľhových darovanie obrazu Poslednej Večere
do Kostola Božieho Milosrdenstva
Bohu známa  Mária 15 €
Bohu známa  Mária15 €
Bohu známa rodina 30 €
Bohu známa Mária15 €
rodina Múdra a Hrabová100 €
rodina Kozárová a Hrabová100 €
rodina Krajči a Hrabová 100 €
rodina Múdra a Malinová 100 €
Bohu známy 220 €
pani Ockovičová 500 €
Bohu známy120 €
Bohu známa Mária15 €
pani Miženková 50 €
Bohu známa rodina 50 €
pán Jozef Bednár500 €
pán Harčár Ján100 €
rodina Pirohová200 €
Bohu známa Mária15 €
zo svadby Simony a Adama Popernikových 200 €
Bohu známa darkyňa900 €
pani Eva Sabovčíková100 €
Bohu známa Mária 15 €
pán Kamil Bartoš 5 €
pán Peter Kubuš5 €
pani Eva Timková80 €
rodina Gališinová 100 €
pani Gizela Bednárová100 €
Bohu známa50 €
rodina Dúbravská 100 €
Mikuláš a Darina Haščákovi 200 €
rodina Borziková200 €
Bohu známa rodina 30 €
Bohu známa Mária 100 €
pán Pavol Imrich100 €
pán Koščo Ján2000 €
Bohu známa25000 €