V tejto neľahkej dobe, Vás chceme poprosiť o finančnú podporu, ktorá napomôže urýchliť proces výstavby Pastoračného centra. Každé EURO pomôže. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

číslo účtu:

SK79 0200 0000 0040 4808 5654
(Farský úrad Prešov)
alebo
prispieť môžete aj osobne na
Farskom úrade, Hlavná 81, Prešov

Aktuálne je na projekt možné počítať so sumou 63 400,- EUR,
Na začatie stavby je potrebné mať k dispozícii 100 000,- EUR
na výstavbu Pastoračného centra je potrebné vyzbierať celkovo 280 000,- EUR
Ak prispievate a neprajete si zverejniť svoje meno v kategórii darcovia a donori,
prosíme Vás uveďte túto skutočnosť do poznámky pri vklade na účet Farského úradu.

Záštitu nad projektom a stavebníkom Centra a Kostola je

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
štatutár: PhDr. Mgr. Jozef DRONZEK, PhD. farár – dekan